PLEIDOOI VOOR EEN DUURZAME VEEHOUDERIJ

EINDE AAN DE GEORGANISEERDE ONVERANTWOORDELIJKHEID

In april 2010 werd een pleidooi voor duurzame veeteelt gelanceerd door 105 hoogleraren. Inmiddels is dit pleidooi getekend door meer dan 250 hoogleraren, 520 andere wetenschappers, 17.000 burgers en ruim 700 bedrijven/organisaties, boeren en ideële organisaties.

Een jaar na het initiatief, op 26 april 2011, ging staatssecretaris Bleker in gesprek met drie van de opstellers: Roos Vonk, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Paul Struik, hoogleraar gewas-fysiologie aan de Wageningen Universiteit, en Henriëtte Prast, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg.

Inmiddels kan worden geconstateerd dat dat gesprek niets heeft opgeleverd. Ondanks diverse verzoeken is er vanuit met ministerie geen reactie meer gekomen op het pleidooi en de aandachtspunten die in het gesprek zijn voorgelegd.

Wat kunnen we dan nu nog doen?
  • afwachten tot er een ander kabinet is en het CDA niet meer over Landbouw gaat
  • geen goedkoop vlees meer eten, want overheid, supermarkten en boeren interpreteren dit als een teken dat de consument het zo wil. Als meer mensen minder vlees gaan eten, en alleen nog biologisch, is dit een signaal dat een verandering nodig is. Dat signaal wordt weliswaar niet opgepakt door de huidige overheid, maar wel door bedrijven die ook invloed hebben.
  • ingezonden brieven en opiniestukken schrijven
  • kamerleden van uw eigen partij aanspreken
  • het pleidooi op deze website tekenen en onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, via sociale media.
Wordt vervolgd!

Voeg deze pagina toe aan mijn facebookpagina